دانلود فیلم ۱۹۲۱ ۲۰۱۸

4.4 IMDB
دانلود فیلم ۱۹۲۱ ۲۰۱۸
FA En

سال 1920 در انگلستان، یک پیانیست با کمک یک نجواگر ارواح سعی در پاک کردن روح خود دارد و...