دانلود فیلم ۲۰۱۲ ۲۰۰۹

5.8 IMDB
دانلود فیلم ۲۰۱۲ ۲۰۰۹
FA En

داستان با یک فاجعه جهانی آغاز می‌شود که دنیا را به روزهای پایانی آن می‌رساند و در این بین یک محقق رهبری گروهی را برای مقابله با فاجعه به عهده می‌گیرد.