دانلود فیلم ۸ x 10 Tasveer 2009

5.4 IMDB
دانلود فیلم ۸ x 10 Tasveer 2009
FA En

جایی و نامزدش با هم در جنگل به عنوان محافظ طبیعت زندگی میکنند ولی جایی مدت ها است از پدر و مادرش که ثروتمند و صاحب کارخانه خصوصی نفتی هستند دور افتاده. او دارای قدرت ماورایی وارد شدن به هر تصویر است و ...