دانلود فیلم A Moon of Nickel and Ice 2017

7.5 IMDB
دانلود فیلم A Moon of Nickel and Ice 2017
FA En

تصویری صمیمی از شهر بسته شده نوریلسک روسیه ، از نگاه جوانان ، کارگران معدن و حقیقت جویان …