دانلود فیلم Action Jackson 2014

3.3 IMDB
دانلود فیلم Action Jackson 2014
FA En

کوشی توسط دوستانش انسانی بدشگون شناخته می شد که باعث بدشناسی دیگران می گردید. اما روزی که او با ویشی برخورد می کند شانس به او رو می آورد و ...