دانلود فیلم Active Shooter 2020

6.4 IMDB
دانلود فیلم Active Shooter 2020
FA En

سه زن در دستشویی یک شرکت به دلیل تیراندازی گیر می افتند ، زمانی که داستان های یکدیگر را می شنوند معلوم می شود اسراری وجود دارد که به شرایط فعلی شان مرتبط است و ....