دانلود فیلم Alice in Wonderland 2010

6.4 IMDB
دانلود فیلم Alice in Wonderland 2010

آلیس 19 ساله دوباره به سرزمین عجایب دوران کودکی خود باز میگردد و پس از دیدار با دوستان قدیمی خود این بار راه درست را برای پایان بخشیدن به دوران وحشت بار سلطنت ملکه قرمز میابد…