دانلود فیلم Always Watching: A Marble Hornets Story 2015

4.7 IMDB
دانلود فیلم Always Watching: A Marble Hornets Story 2015
FA En

تیم خبری یک شهر کوچک جعبه ای از فیلم های ویدیویی پیدا میکند، که در آن مردی بدون چهره با کت و شلوار مشکی، خانواده ای را شکنجه میدهد. کم کم همین موضوع آنها را به مرز جنون میکشد و…