دانلود فیلم American Selfie: One Nation Shoots Itself 2020

5.1 IMDB
دانلود فیلم American Selfie: One Nation Shoots Itself 2020
FA En

الکساندر پلوسی فیلمساز مسافرتی در آمریکا را برای جستجوی و تحقیق در مورد تحول بی سابقه سیاسی و اجتماعی در سال 2020 آغاز می‌کند.