دانلود فیلم America’s Forgotten 2020

7.5 IMDB
دانلود فیلم America’s Forgotten 2020
FA En

این مستند به بررسی نا کارآمدی قوانین مهاجرتی آمریکا و اثرات مهاجرتهای غیر قانونی بر این کشور را بررسی میکند…