دانلود فیلم Asteroid-a-Geddon 2020

2.6 IMDB
دانلود فیلم Asteroid-a-Geddon 2020
FA En

یک مجمع علمی جهانی درمورد یک نقشه برای متوقف کردن یک سیارک عظیم که به سمت زمین درحرکت است، موفق نمی‌شوند. همه کشور ها در حال سرزنش یکدیگر برای فاجعه پیش رو هستند. با وخیم تر شدن اوضاع، دختر یک بیلیونر...