دانلود فیلم Battle Star Wars 2020

1.7 IMDB
دانلود فیلم Battle Star Wars 2020
FA En

هنگامی که رهبر کوآلیشن اعلام می‌کند که یکی از سیارات ربل را برای دستیابی به منابعش، نابود خواهد کرد، دخترش چاره‌ای جز پیوستن به ربل‌ها و مبارزه برای آن چه درست است، نمی‌بیند.