دانلود فیلم Bigfoot: Path of the Beast 2020

دانلود فیلم Bigfoot: Path of the Beast 2020
FA En

مردی پس از ناپدید شدن مرموز همسر افسرده خود که با اعتیاد به الکل روبرو شده است با برخورد با دیوانگی خود و خشم موجودات دیگر ، با کشتن یک موجود پاگنده و زنده فرار از بیابان انتقام می گیرد.