دانلود فیلم Brave Blue World 2019

6.8 IMDB
دانلود فیلم Brave Blue World 2019
FA En

جهان آبی شجاع یک فیلم مستند است که یک تصویر خوش بینانه از اینکه چگونه انسانیت ، تکنولوژی و نوآوری ها را بکار می برد تا به تصور جدیدی از ساختار آب پی ببرد را ترسیم می کند و…