دانلود فیلم Capote 2005

7.3 IMDB
دانلود فیلم Capote 2005
FA En

"ترومن کاپوتی" در تحقیقات برای کتاب جدید خود، داستان قتل خانواده ای در کانزاس، رابطه ای عمیق با "پری اسمیت" یکی از قاتلان برقرار می کند.