دانلود فیلم Chasing Ice 2012

7.8 IMDB
دانلود فیلم Chasing Ice 2012
FA En

شبکه نشنال جئوگرافیک به یکی از بحران های مهم این چند سال اخیر، یعنی تغییرات آب و هوایی و تاثیرات این پدیده بر یخچال های قطبی به ویژه در قطب شمال میپردازد…