دانلود فیلم Chop Chop 2020

3.7 IMDB
دانلود فیلم Chop Chop 2020
FA En

وقتی قاتل روانی یک زوج عاشق را که به نظر می‌رسد رازی را با خود حمل می کنند زیر نظر می گیرد. شبی پر از تنش و اضطراب بوجود می آید.