دانلود فیلم City of Joel 2018

6.7 IMDB
دانلود فیلم City of Joel 2018
FA En

"City of Joel" یک مستند است - با دسترسی بی سابقه - به یک مایل 1.1 مایل مربع در حومه شهر که محل زندگی 22000 نفر از یکی از جزیره ترین و ارتدوکس ترین فرقه های حدیدی است ...