دانلود فیلم Console Wars 2020

7.2 IMDB
دانلود فیلم Console Wars 2020
FA En

جنگ بین سگا و نینتندو برای عدم مقایسه در مرکز تجاری بازی های رایانه ای طی دهه ی هزار و نهصد و نود در این فیلم مستند روایت می شود و…