دانلود فیلم Cradle 2 the Grave 2003

5.8 IMDB
دانلود فیلم Cradle 2 the Grave 2003
FA En

یک دزد جواهرات قیمتی بعد از اینکه یک مجموعه از الماس های سیاه را می دزدد، دخترش را می ربایند، زیرا آن الماس ها فراتر از چیزی که بنظر می آیند هستند...