دانلود فیلم Cube Zero 2004

5.7 IMDB
دانلود فیلم Cube Zero 2004
FA En

مرد جوانی به اتاقک های مکعبی شکلی نگاه می کند که در آن افرادی زندانی شدند و وظیفه ی مرد این است که به نجات آن ها رود…