دانلود فیلم Deep Water 2020

دانلود فیلم Deep Water 2020
FA En

زوجی پس از گذشت چند سال از ازدواجشان قصد جداشدن از هم دیگر را دارند اما انها بازی خطرناکی را شروع می کنند که عواقبش کشته شدن اطرافیانشان است. یک فیلم دلهره آور با بازی بن افلک در مقابل آنا د آرماس مواجه هستیم.