دانلود فیلم Dev.D 2009

8.0 IMDB
دانلود فیلم Dev.D 2009
FA En

یک مرد بعد از اینکه با عشق زندگی اش بهم میزند، برای آرامش یافتن رو به مواد مخدر می آورد. در همین حال یک دختر نوجوان نیز گرفتار دنیای فاحشگی شده است...