دانلود فیلم Eight and a Half 1963

8.0 IMDB
دانلود فیلم Eight and a Half 1963
FA En

“هشت و نیم” پژوهش درمشکل کارگردانی مشهور است که نمیداند برای فیلم آیندهٔ خود چه موضوعی را برگزیند...