دانلود فیلم Eight Below 2006

7.3 IMDB
دانلود فیلم Eight Below 2006
FA En

سرمای طاقت فرسا در قطب جنوب باعث جدا شدن دو جستجوگر از گله ی سگ هایشان می شود و آن دو باید برای برای نجات یافتن تلاش کنند.