دانلود فیلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile 2019

6.6 IMDB
دانلود فیلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile 2019
FA En

سرگذشت جنایات تد باندی، از دید لیز، دوست دخترش، که تا سال ها حاضر نشد حقیقت را در خصوص او باور کند.