دانلود فیلم Fair Game 2010

6.8 IMDB
دانلود فیلم Fair Game 2010
FA En

مامور سیا ، والری پلام ، کشف کرد که گفته می شود دولت به دلیل بازپرداخت مقاله ای مخالف که شوهرش در انتقاد از دولت بوش نوشت ، هویت وی را فاش کرده است.