دانلود فیلم Famosa 2020

6.5 IMDB
دانلود فیلم Famosa 2020
FA En

روکو ، پسری تنها که تقریبا هجده سال دارد ، می خواهد برای تحقق بخشیدن به بزرگترین آرزوی خود به پایتخت برود: یک رقاص شدن ، اما واقعیتی که در انتظار اوست ، همان چیزی نخواهد بود که آرزو می کرد و رویای او بار دیگر مورد آزمایش قرار می گیرد .