دانلود فیلم Firaaq 2008

7.4 IMDB
دانلود فیلم Firaaq 2008
FA En

روایتی از وقایع خیلی پیچیده مسلمانان در گجرات بعد از این که در هند اعتراضاتی شکل می گیرد و حال مردم برخی از …