دانلود فیلم Ghoomketu 2020

6.3 IMDB
دانلود فیلم Ghoomketu 2020
FA En

یک نویسنده مشتاق از شهری کوچک به بمبئی فرار می کند. . وی تصمیم دارد در 30 روز ثابت کند که نویسنده قابلی است و لیاقت پیشرفت را دارد