دانلود فیلم He Who Wins Is King 1992

8.2 IMDB
دانلود فیلم He Who Wins Is King 1992
FA En

دو پسر، یکی ثروتمند و دیگری فقیر در کالج برای رسیدن به یک دختر با هم رقابت می کنند. رقابت آن ها در یک مسابقه دو در کالج به اوج خودش می رسد...