دانلود فیلم Hellboy II: The Golden Army 2008

7.0 IMDB
دانلود فیلم Hellboy II: The Golden Army 2008
FA En

موجودات افسانه‌ای تصمیم دارند در مقابل انسانیت شورش کرده و بر دنیا حکمرانی کنند. از این رو پسر جهنمی و یارانش باید دنیا را در مقابل این موجودات شورشی، نجات دهند.