دانلود فیلم Hello & Goodbye 2018

6.2 IMDB
دانلود فیلم Hello & Goodbye 2018
FA En

"درو" و "بث" با وجود زخم هایی که از پایان رابطه 5 ساله خود هنوز باز است، تصمیم گرفتند برای یک شام آرام در آپارتمان "درو" دوباره با هم دیدار کنند تا با تحکیم جایگاه تازه پیدا شده خود به عنوان "فقط دوست" به هم کمک کنند و ....