دانلود فیلم I, Robot 2004

7.1 IMDB
دانلود فیلم I, Robot 2004

شیکاگو، سال 2035. روبات‌ها در همه‌جا به عنوان کارگر یا پیشخدمت به کار گرفته شده‌اند. در حالی که به سه قانون روباتی پای بند هستند که ظاهرا باعث می‌شود به آدم‌ها لطمه‌ای نزنند. تا این که کارآگاه ویژه‌ی جنایی به نام «دل اسپونز» به شدت به روبات‌ها شک می‌کند و سرانجام رودرروی روباتی به نام «سانی» می‌شود که تکامل پیدا کرده و به ضوابط «سه قانون روباتی» پای‌بند نیست…