دانلود فیلم It’s a Wonderful Life 1946

8.6 IMDB
دانلود فیلم It’s a Wonderful Life 1946
جزو 250 فیلم برتر با رتبه24
FA En

فرشته ای از بهشت فرستاده می شود تا با نشان دادن وضعیت زندگی اگر او هرگز وجود نداشت ، به یک تاجر ناامید ناامید کمک کند.