دانلود فیلم Lethal Weapon 4 1998

6.6 IMDB
دانلود فیلم Lethal Weapon 4 1998
FA En

«مارتین ریگز» ( گیبسن ) و «راجر مرتو» ( گلاور ) که احساس پیری به سراغ شان آمده، با مافیای چینی درگیر می شوند تا جلوی کارهای غیرقانونی شان را در امریکا بگیرند.