دانلود فیلم May the Devil Take You: Chapter Two 2020

5.9 IMDB
دانلود فیلم May the Devil Take You: Chapter Two 2020
FA En

دو سال پس از فرار از وحشت اهریمنی ، زن جوان هنوز تحت تأثیر بینایی غیر طبیعی است. خطراتی که در انتظار او و دوستانش است به طور فزاینده ای تهدیدآمیز است: شکل تاریکی برای گرفتن جان آنها افزایش می یابد.