دانلود فیلم Mubarakan 2017

5.5 IMDB
دانلود فیلم Mubarakan 2017
FA En

کاران و چاران دو برادر دوقلو هستند، اما شخصیت های آنها متضاد قطبی هستند. کاران در لندن در حالی که چاران در پنجاب بزرگ شده است. کاران هوشمند، محاسباتی و …