دانلود فیلم Panipat 2019

5.4 IMDB
دانلود فیلم Panipat 2019
FA En

این فیلم بر اساس سومین نبرد پانیپات است که در 14 ژانویه سال 1761 بین ماراتها و پادشاه افغانستان ، احمد شاه ابدالی رخ داد.