دانلود فیلم PK 2014

8.1 IMDB
دانلود فیلم PK 2014
FA En

غریبه ای در شهر است و سوالانی به ذهنش می رسد که تابحال به ذهن کسی نرسیده است. در نهایت پاسخ این سوال ها او را راهی یک سفر شاد، مهیج و عاشقانه می کند.