دانلود فیلم Polar 2019

6.3 IMDB
دانلود فیلم Polar 2019
FA En

دانکن ویزلا ملقب به بلک کایزر از برترین قاتلان دنیا است. او تصمیم گرفته که حرفه خود را کنار بگذارد و خودش را بازنشسته کند. اما کارفرمای سابقش توطئه ای علیه او برنامه ریزی کرده است که بلک کایزر را مجبور میکند تا با ارتشی متشکل از قاتلان جوان تر، سریع تر و بی رحم مبارزه کند، قاتلانی که هیچ چیز جلودار آن ها نیست و هر کاری میکنند تا وظیفه ای که به آن ها محول شده است را درست انجام دهند…