دانلود فیلم Promare 2019

7.2 IMDB
دانلود فیلم Promare 2019
FA En

سی سال از پدیدار شدن افروخته ها می گذرد، نژادی جهش یافته که آتش را کنترل می کنند و نیمی از جهان را نابود کرده اند. وقتی که گروه جدیدی از جهش یافته ها که خود را افروخته های شوریده می نامند پدیدار می شوند، نبرد بزرگی بین گالو تیموس، عضو جدیدی از تیم ضد افروخته ها به نام ناجیان آتشین و لیو فوتیا، رهبر گروه افروخته های شوریده آغاز می شود و…