دانلود فیلم Resident Evil 2002

6.7 IMDB
دانلود فیلم Resident Evil 2002
FA En

بعد از یک تصادف در آزمایشگاه و انتشار ویروسی خطرناک، دو مامور امنیتی باید با صد ها نفر از افرادی که در آزمایشگاه کار میکردند و اکنون به جانورانی ترسناک تبدیل شده اند، مبارزه کنند.