دانلود فیلم Safeguard 2020

5.0 IMDB
دانلود فیلم Safeguard 2020
FA En

هنگامی که یک رستوران ژاپنی توسط مافیای روسیه در لندن مورد زورگیری قرار می گیرد ، پدری امور را به دست خود می گیرد تا از خانواده خود محافظت کرده و تجارت آنها را به هر قیمت نجات دهد.