دانلود فیلم Scent of a Woman 1992

8.0 IMDB
دانلود فیلم Scent of a Woman 1992
FA En

نظامی نابینا، «سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید» (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی «چارلی سیمز» (اودانل) می آموزد.