دانلود فیلم State of Play 2009

7.1 IMDB
دانلود فیلم State of Play 2009
FA En

تیمی از خبرنگاران به یک کارآگاه پلیس کمک می کنند تا معمای قتل دستیار یکی از نمایندگان مجلس حل شود.