دانلود فیلم Stay Off the App 2020

4.8 IMDB
دانلود فیلم Stay Off the App 2020
FA En

شبکه های اجتماعی می توانند مکانی خطرناک باشند. این داستان درباره یک برنامه خطرناک است. هر بار که شخصی از این برنامه استفاده می کند ، بیشتر و بیشتر حقوق می گیرد. اما هر بار که استفاده می کنند احتمال مرگ را نیز افزایش می دهند.