دانلود فیلم The Fox and the Hound 1981

7.3 IMDB
دانلود فیلم The Fox and the Hound 1981
FA En

بچه روباهی به نام «تاد» با توله سگ شکاری، «کاپر» دوست می شود. اما این دو، بزرگ که می شوند نمی توانند باز هم دوست یکدیگر باقی بمانند...