دانلود فیلم The Ghost Who Walks 2019

5.2 IMDB
دانلود فیلم The Ghost Who Walks 2019
FA En

داستان درباره یک جنایتکار زندانی است که وقتی از زندان آزاد میشود و میخواهد زندگی خود را بهبود و تبدیل به پدری شود که هرگز نبوده ولی رئیس سابق خود نمی گذارد.