دانلود فیلم The Man in the Iron Mask 1995

6.5 IMDB
دانلود فیلم The Man in the Iron Mask 1995
FA En

لوئیس چهاردهم، پادشاه ظالم فرانسه یک قلوی برادر دارد که به طور پنهانی در سیاهچال زندانی‌اش کرده است.